Karmøy Shipsconsult AS tilbyr følgende tjenester:

CAD-tegninger

Måling av støynivå

Stabilitets- og tonnasjeberegninger

Brann- og sikkerhetsinstrukser

Mekaniske ingeniører

Skipsspesifikasjoner

Styrkekalkulasjoner

SOPEP-instrukser

Ultralydmålinger

Kontakt oss for mer informasjon om våre tjenester.